افزایش نرخ درآمد از بازدیدهای ایرانی به 5 تومان

با سلام و احترام

نرخ درآمد از بازدیدهای ایرانی به 5 تومان به ازای هر بازدید افزایش یافت. از امروز درآمد ناشران ریزی از هر بازدید ایرانی 5 تومان و هر بازدید خارجی 3 تومان می باشد. 

همچنین هر بازدیدکننده روزانه تا 5 بار محاسبه خواهد شد.

افزایش درآمد کوتاه کننده لینک ریزی

منتشر شده در: ۲۰۱۹/۴/۲۱،‏ ۱۷:۴۴