هزینه تبلیغات در ریزی

 

برای دریافت تعرفه های جدید تبلیغات با ما تماس بگیرید.


شرایط خرید تبلیغات بر اساس بازدید:

هزینه تبلیغات را از جدول پایین صفحه مشاهده نمایید. بابت هر بازدیدی که شما خریداری میکنید بازدیدکننده شما شرایط زیر را حتما دارد:.

ممکن است شما بازدیدکننده داشته باشید که موارد عنوان شده را نداشته باشد، اما هرگز از اعتبار آگهی شما بابت آن هزینه کسر نمی گردد.

توضیحات بسته / کشور هزینه هر 1000 نمایش
دسکتاپ موبایل / تبلت هر دو
نمایش جهانی (همه کشورها) ۳۰۰تومان ۳۰۰تومان ۳۰۰تومان
ایران (جمهوری اسلامی) ۳۰۰تومان ۳۰۰تومان ۳۰۰تومان