⚖️ مهریه زن متوفی به چه کسی میرسد و چگونه محاسبه می شود؟

مهریه یکی از اصلی ترین حقوق قانونی زن است که از زمان برقراری عقد به ایشان تعلق گرفته و می تواند هرگونه تصرفی اعم از خرید و فروش در آن داشته باشد.

بنابراین مهریه یکی از اموال زن بوده که به عنوان بدهی در اختیار مرد است. در واقع مهریه باید در زمان عقد پرداخت گردد اما فرهنگ موجود در بین عموم مردم این چنین نیست و تا زمانیکه زن مهریه خود را طلب نکند به او پرداخت نمی گردد!

بدیهی است که اموال زن پس از فوت او طبق قانون به ورثه ایشان از جمله همسر، فرزندان، پدر و مادر و ... میرسد. از آنجایی که مهریه نیز جزء اموال زن بوده، ورثه زن می توانند مهریه ایشان را از همسرش مطالبه کنند.

محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه چگونه است؟

هرآنچه که مالیت داشته باشد، یعنی بتوان برای آن قیمتی در نظر گرفت یا آن را خرید و فروش کرد، می تواند به عنوان مهریه براساس توافق طرفین انتخاب شود. طبق این قانون مهریه رایج در کشر ما طلا، سکه و پول نقد است.

محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه زمانی اتفاق می افتد که مهریه تعیین شده پول نقد رایج کشور یعنی ریال باشد. مهریه طلا، سکه و ... به نرخ روز تبدیل نمی شود زیرا ارزش ریالی این نوع مهریه ها با وجود کاهش ارزش پول، حفظ می شود.

قوه قضاییه برای محاسبه مهریه به نرخ روز 1402 و 1403 فرمولی را مشخص کرده است که به صورت زیر می باشد:

مبلغ مهریه به نرخ روز = شاخص سال عقد ÷ (مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × شاخص سال مطالبه مهریه)

نکات مربوط به فرمول فوق به شرح زیر است:

  1. شاخص عددی است که براساس نرخ تورم موجود در یک سال، در پایان سال توسط بانک مرکزی و اداره کل آمار تعیین و اعلام می گردد.
  2. ملاک محاسبات قوه قضاییه، شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی است.
  3. به شاخص سال جاری تا انتهای سال دسترسی وجود ندارد، در این حالت برای محاسبه مهریه به نرخ روز از آخرین شاخص موجود، یعنی شاخص سال قبل از مطالبه مهریه استفاده می شود.

محاسبه مهریه زن متوفی چگونه است؟

فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز همان است که پیش تر گفتیم. همچنین شما می توانید از طریق ابزار محاسبه آنلاین مهریه زن متوفی، نرخ روز مهریه را به دست آورید.

اما به طور کلی در رابطبه با دریافت نرخ روز مهریه زن متوفی توسط ورثه ایشان دو نظر متفاوت وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که درخواست مهریه به نرخ روز تنها توسط زن در زمان او امکان پذیر است و ورثه تنها می توانند اصل مبلغ مهریه را طلب کنند.

برخی دیگر معتقدند که مهریه یکی از اموال زن بوده و باید ارزش آن حفظ گردد و ورثه نیز می توانند ارزش روز آن را مطالبه کنند!

 

این محتوا توسط آگهی دهنده نگارش شده است. سایت ریزی در قبال آن مسئولیتی ندارد.
منتشر شده در: ۲۰۲۴/۳/۲۴،‏ ۹:۳۹